Modüller

Alt modüller gençleri daha aktif girişimciler yapma ve gelecekteki iş yaşamında sahip oldukları yeteneklerin daha çok farkındalığını kazandırmaya yardım etme doğrultusunda çalışacaktır.