Avrupa Bölgesindeki Eğitim-İş Uyuşmazlığının Azaltılması İçin Yeni Bir Ürün Olarak EMLT Modüler Uzaktan Eğitim Sistemi

Proje Detayları

Modüller

Alt modüller gençleri daha aktif girişimciler yapma ve gelecekteki iş yaşamında sahip oldukları yeteneklerin daha çok farkındalığını kazandırmaya yardım etme doğrultusunda çalışacaktır.

Aşamalar

Araştırma

Projenin araştırma aşamasında katılımcı ülkelerin 'eğitim- meslek uyumsuzluğu' boyutunu ve 'eğitimdeki meslek tatmin düzeyi-meslek uyumsuzluk durumlarını' alan araştırması teknikleri kullanılarak araştırılacak ve tespit edilecektir.

Uygulama

EMLT öğrenim yönetim sistemi kurulacak.

Değerlendirme

EMLT sistem kendi içinde ölçme ve izleme sistemine sahiptir. Proje uygulama biriminden sonra katılımcı genç bireyler aldıkları eğitimlerle ilgili sertifika sahibi olacak ve proje sayesinde yetenekler kazanacaklardır. Bu sertifikalar 'genç geçiş izni sertifikasına' uygun olarak kullanmaya elverişlidir.

Yayılma

Aktiviteler yazılı, online veya e bülten, blog, TRT OKUL TV Kanalı tarafından gerçekleştirilecek bir film,panaller gibi diğer iletişim kanalları aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Ekip

EMLT Proje Ekibiyle Tanışın

Project Partners

Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

10
03
02
01
04
05
06
07
08
09